Vlastnosti Ammeraal Beltech brand bars

Syntetické pásy sa vyrábajú použitím rôznych materiálov, hrúbok, farieb atď. Z tohto dôvodu má každý pás rôzne vlastnosti, ako je napr. vysoká priľnavosť, odolnosť voči roztrhnutiu alebo odolnosť voči opotrebovaniu.

Pásy potravinárskej kvality sa používajú predovšetkým v potravinárskom a tabakovom priemysle. Ohňuvzdorné a energeticky účinné pásy sú vyhľadávaným prvkom v odvetví leteckej dopravy a logistiky.

Potravinárska kvalita

Vyrábame pásy pre potravinársky priemysel na použitie pri vysokých alebo nízkych teplotách s vynikajúcou odolnosťou voči olejom a tukom a skvelými uvoľňovacími vlastnosťami.

Na zaistenie bezpečnosti potravín a na zabránenie akejkoľvek kontaminácie potravín je k dispozícii kompletný sortiment pásov v súlade s:

  • najnovšími nariadeniami EÚ ES 1935/2004, EÚ 10/2011 a dodatkami,
  • normami FDA pre povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
Potravinárska kvalita

Antimikrobiálny sortiment

Spoločnosť Ammeraal Beltech vyvinula pásy s antimikrobiálnymi prísadami, ktoré pomáhajú znižovať počet mikróbov na povrchoch prichádzajúcich do styku s potravinami. To tiež znižuje riziko kontaminácie potravín - zaisťuje optimálne dodržiavanie vašich štandardov bezpečnosti potravín a podporuje implementáciu vašich požiadaviek ISO 22000 (predtým HACCP).

Náš antimikrobiálny (AM) sortiment pásov pomôže udržiavať pás čistejší a znížiť tvorbu baktérií na povrchu pásu.

Odolnosť voči porušeniu tkaniny na hránách

Silnejšie a pevnejšie než kedykoľvek predtým.

Naše pásy odolné voči rozstrapkaniu fungujú a zostávajú neporušené dlhšie a prinášajú ešte lepšiu hygienu potravín tým, že znižujú mieru kontaminácie tkanín spôsobenú rozstrapkaním hrán.

Naše pásy KleenEdge a AmSeal riešia riziká kontaminácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri opotrebovaní okrajov pásov.

Odolnosť voči porušeniu tkaniny na hránách

Presun cez ostrú hranu

Najmä pri preprave malého tovaru musí byť presun medzi 2 pásmi čo najkratší. V tomto prípade je bežné použiť ostré hrany.

Ostré hrany sa používajú pri manipulácii s materiálom, predovšetkým na dopravníkových pásoch pre potravinársky priemysel a pre výrobu nápojov. Na ohyb pásu cez ostrú hranu je potrebné vyvinúť väčšie pnutie, čo spôsobuje väčšiu mieru opotrebovania. To si vyžaduje pásy prémiovej kvality.

Presun cez ostrú hranu

Metal Detectable

Dectyl Food Grade Synthetic Belts: making food production safer!

A great step forward in Food Safety on risks of foreign bodies.

We support the Food Industry in protecting consumers from the risk of pollution from broken plastic belt parts. Dectyl belts are like an insurance, protecting your brand reputation, preventing expensive product recalls.

Nízka hlučnosť, ohňuvzdorné, odolné voči nárazom

Ponúkame pásy s nízkou hlučnosťou pre lepšie pracovné prostredie a extrémne spoľahlivé ohňuvzdorné pásy s povrchmi mimoriadne odolnými voči opotrebovaniu.

Naše pásy vysoko odolné voči nárazom sú schopné odolávať vysokému šokovému zaťaženiu.

*ISO340

Nízka hlučnosť, ohňuvzdorné, odolné voči nárazom

Samostrediace pásy

V tesnej spolupráci s výrobcami originálnych zariadení sme vyvinuli sortiment pásov so samonavádzacími vlastnosťami, ktoré preukazujú vynikajúci výkon na dopravníkoch s pevnými osami, dvojsmerných dopravníkoch a širokých dopravníkoch s krátkymi osovými vzdialenosťami. Vedenie pásu v týchto situáciách je vždy veľmi náročné.

  • Znížené náklady na údržbu
  • Kompaktný dizajn dopravníka
  • Menšia spotreba energie
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia
Samostrediace pásy

Pásy s vysokou priľnavosťou

Naše pásy s vysokou priľnavosťou sú špeciálne navrhnuté na zvýšenie trenia medzi pásom a prepravovanými produktami. Toto je často potrebné pri naklonenej preprave alebo v klzkých podmienkach.

Charakteristiky vysokej priľnavosti je možné dosiahnuť použitím rôznych materiálov a/alebo použitím určitých profilov (aplikácia vzorov).

Výber profilov sa zobrazí tu a poskytne vám obraz prakticky neobmedzených možností.

Pásy s vysokou priľnavosťou

Pásy odolné voči opotrebovaniu

Ponúkame sortiment pásov odolných voči opotrebovaniu, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby zvládli aj tie najťažšie podmienky.

Odolnosť voči opotrebovaniu je jednou z najdôležitejších vlastností, ktoré určujú životnosť dopravníkového pásu.

Pásy odolné voči opotrebovaniu

Energeticky úsporné pásy

Aby sme zabezpečili, že pásy v dopravných systémoch pracujú čo najefektívnejšie, predstavujeme sériu pásov, ktoré ponúkajú potenciál značného zníženia spotreby energie.

Výber pásu je veľmi dôležitým faktorom pri šetrení energie, ale nie jediným.

Koncept šetrenia energie spoločnosti Ammeraal Beltech je založený na 3 pilieroch, ktoré ovplyvňujú požiadavky na dopravník:

  • Dizajn dopravníka – správne zhotovenie konštrukcie dopravníka
  • Výber pásu – inými slovami vhodný pás
  • Výber veľkosti motora bubna – nie príliš veľký (odpadová energia) a nie príliš malý (nadmerné zaťaženie)

*Obráťte sa na miestneho odborníka spoločnosti Ammeraal Beltech, aby vám určil najvhodnejší typ pásu, farbu a materiál podľa vašich  špecifických požiadaviek a dostupnosti miestnych zásob. 

Pokračovaním v prehliadaní našej webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie a zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií o cookies