Plastové reťaze Ammeraal Beltech brand bars

Plastové reťaze sú ľahkou, ale silnou a tichou alternatívou voči oceľovým reťaziam. Plastové reťaze sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu, hlavne v potravinárskom a baliacom priemysle na dopravu rôznych typov produktov.

Naše plastové reťaze sú určené pre aplikácie s priamym smerom aj pre zákrutové aplikácie. Reťaze pre zákruty sú k dispozícii ako typ Bevel alebo typ Tab.

Reťaze Slat Top

Slat Top reťaze uni sa používajú hlavne v potravinárskom a obalovom priemysle na prepravu rôznych typov nádob. Náš vodiaci systém uni Super Flex je k dispozícii pre plastové reťaze, reťaze Bevel a Tab pre rovné, zákrutové a naklonené dopravníky.

Plastové reťaze uni sú k dispozícii aj s gumovými vložkami.

Reťaze Slat Top

Priamy smer

Komplexný sortiment štandardných reťazí Slat Top.

Používané na prepravu fliaš, plechoviek a balených produktov.

Prvky produktu:

 • Zdokonalené samomazacie polymérové unášače
 • Rovný uzatvorený povrch
 • Štandardné rozmery

Séria 820. Reťaze s jedným závesom
Séria 821. Reťaze s dvoma závesmi
Séria 831. Reťaze s jedným závesom

Priamy smer

Typ Tab pre zákrutové vedenie

Plastové reťaze Tab

Komplexný sortiment štandardných reťazí Slat top. Používané na prepravu fliaš, plechoviek a balených produktov. Systém Tab pre zákrutové vedenia.

Vlastnosti produktu:

 • Zdokonalené samomazacie polymérové unášače
 • Rovný uzatvorený povrch
 • Štandardné rozmery

Séria 440 Tab. pre zákrutové vedenie
Séria 879 Tab. pre zákrutové vedenie
Séria 880 Tab. pre zákrutové vedenie
Séria 882 Tab. pre zákrutové vedenie

Typ Tab pre zákrutové vedenie

uni 882 klapka

Typ Bevel pre chod do zákruty

Zošikmené plastové reťaze

Komplexný sortiment štandardných reťazí Slat top. Používané na prepravu fliaš, plechoviek a balených produktov. Systém Bevel pre zákrutové vedenia.

Prvky produktu:

 • Zdokonalené samomazacie polymérové unášače
 • Rovný uzatvorený povrch
 • Štandardné rozmery

Séria 879. pre zákrutové vedenie
Séria 880. pre zákrutové vedenie
Séria 882. pre zákrutové vedenie

Typ Bevel pre chod do zákruty

Systém Super Flex pre zákrutové vedenie

Plastové reťaze Super Flex

Komplexný sortiment štandardných reťazí Slat Top. Používané na prepravu fliaš, plechoviek a balených produktov. Systém pridržiavania Super Flex pre zakrivenia.

Prvky produktu:

 • Špeciálny rovný systém pridržiavania Super Flex
 • Zdokonalené samomazacie polymérové unášače
 • Plynulý chod pri zákrutových dopravníkoch

Séria 879 Super Flex. pre zákrutové vedenie
Séria 880 Super Flex. pre zákrutové vedenie

Side Flexing Magnetic

Commonly used within beverage and bottling industries to ensure reliable stable container handling. Chains used together with magnetic hold down conveyor track systems to ensure chain flights remain flat and do not tilt or lift on curved conveyor sections.

Product features:

 • Designed for use with hold-down magnets
 • Flat profiled top surfaces for container stability
 • Industry standard dimensions


AVE 879 M Series. Magnetic Chains
AVE 880 M Series. Magnetic Chains
AVE 882 M Series. Magnetic Chains

Side Flexing Magnetic

Reťaze Snap-on

Ideálne na nápoje, obaly (fľaše, plechovky) a baliaci priemysel.

Reťaze Snap-on sú skonštruované s prekrývajúcimi sa unášačmi, ktoré sú zostavené na špeciálnych valcových reťaziach s predĺženými čapmi. To je výhoda pri vysokých rýchlostiach, pretože znižuje hladiny hluku.

Prekrývajúce sa unášače sú výhodou, zabezpečujú, že medzi panelmi nie sú žiadne vertikálne medzery, takže sa nič nemôže zachytiť.

Všetky verzie Snap-on možno dodať v nerezovej oceli (SS304) alebo v uhlíkovej oceli.

Reťaze Snap-on

Priamy smer

Plastové reťaze Snap-on pre priamiy smer

Plastové moduly upevnené na presných valčekových reťaziach. Používané pri dopravníkoch s vyššou rýchlosťou a dlhších dopravníkoch.

Prvky produktu:

 • Precízne jadro z valcových reťazí
 • Vymeniteľné spoje Snap-on
 • Zdokonalené samomazacie polymérové unášače
 • Štandardné rozmery

Séria 843. Reťaze pre priame vedenie
Séria 863. Reťaze pre priame vedenie
Séria 963. Reťaze pre priame vedenie

Reťaze Tab pre priamy smer

Plastové reťaze Snap-on Tab pre priamy smer

Plastové spojky upevnené na presných valčekových reťaziach. Používané pri dopravníkoch s vyššou rýchlosťou a dlhších dopravníkoch. Systém Tab pre vedenie na dopravníkovej dráhe.

Prvky produktu:

 • Presné jadro valcových reťazí
 • Vymeniteľné spojky na zacvaknutie
 • Zdokonalené samomazacie polymérové panely
 • Štandardné rozmery

Séria 863 Tab. Reťaze pre priamy smer
Séria 963 Tab. Reťaze pre priamy smer

Reťaze Tab pre priamy smer

Reťaze Tab pre zákruty

Plastové reťaze Snap-on Tab pre chod do zákruty

Plastové spojky upevnené na presných valčekových reťaziach. Používané pri dopravníkoch s vyššou rýchlosťou a dlhších dopravníkoch. Systém Tab pre dopravníkové zákruty.

Prvky produktu:

 • Presné jadro valcových reťazí
 • Vymeniteľné spojky Snap-on
 • Zdokonalené samomazacie polymérové panely
 • Štandardné rozmery

Séria 1843 Tab. Reťaze pre zákruty
Séria 1873 Tab. Reťaze pre zákruty
Séria 3873 Tab. Reťaze pre zákruty

Reťaze Tab pre zákruty

Reťaze

Komplexný sortiment univerzálnych reťazí. Používané hlavne na manipuláciu s prepravkami.

Prvky produktu:

 • Vysoká nosnosť
 • Štandardné rozmery
 • Najväčší sortiment reťazí na svete s rôznym príslušenstvom
Reťaze

Priamy smer

Reťaze pre priamy smer

Komplexný sortiment univerzálnych reťazí. Používané hlavne na manipuláciu s prepravkami.

Prvky produktu:

 • Vysoká nosnosť
 • Štandardné rozmery
 • Najväčší sortiment reťazí na svete s rôznym príslušenstvom

Séria NH78. Otvorené reťaze

Priamy smer

Reťaze pre zákruty

Reťaze

Komplexný sortiment univerzálnych reťazí. Používané hlavne na manipuláciu s prepravkami.

Prvky produktu:

 • Vysoká nosnosť
 • Štandardné rozmery
 • Najväčší sortiment reťazí na svete s rôznym príslušenstvom

Séria 2600-O. Otvorené reťaze pre zákruty
Séria 2600-C. Uzavreté reťaze pre zákruty
Séria 2600 Tab. Otvorené reťaze pre zákruty
Séria 2600 Tab. Uzavreté reťaze pre zákruty

Séria 1400. Otvorené reťaze pre zákruty
Séria 1400 Tab. Otvorené reťaze pre zákruty
Séria 2800. Otvorené reťaze pre zákruty
Séria 2800 Tab. Otvorené reťaze pre zákruty
Séria 2500. Uzavreté reťaze pre zákruty
Séria 2700. Reťaze pre zákruty
Séria 3200. Reťaze pre zákruty
Séria 3000. Reťaze pre zákruty

Reťaze pre zákruty

Reťaze Multi Flex

Komplexný sortiment univerzálnych reťazí. Používané na prepravu fliaš, kartónov a balených produktov.

Prvky produktu:

 • Vysoká nosnosť
 • Malý polomer otáčania
 • Štandardné rozmery

Séria 1700. Univerzálne reťazce
Séria 1701. Univerzálne reťazce
Séria 1702. Univerzálne reťazce
Séria 1703. Univerzálne reťazce
Séria 1704. Univerzálne reťazce
Séria 1705. Univerzálne reťazce
Séria 1706. Univerzálne reťazce

Reťaze Multi Flex

Zachytávacie reťaze

Sortiment zákrutových zachytávacích reťazí. Používajú sa v zachytávacích zdvíhacích zariadeniach a strojoch na prevracanie nádob. Systém zadržiavania plieškov pre zákrutové dopravníky a dráhy.

Prvky produktu:

 • Integrovaná konštrukcia pre uchopovacie zariadenie
 • Zdokonalené samomazacie polymérové panely
 • Štandardné rozmery
Zachytávacie reťaze

Uchytenie Snap-on

Sortiment zákrutových zachytávacích reťazí. Používajú sa v zachytávacích zdvíhacích zariadeniach a strojoch na prevracanie nádob. Systém zadržiavania plieškov pre zákrutové dopravníky a dráhy.

Prvky produktu:

 • Integrovaná konštrukcia pre uchopovacie zariadenie
 • Zdokonalené samomazacie polymérové panely
 • Štandardné rozmery

Séria 1873 D. Reťaz s uchytením Snap-on Tab pre chod do zákruty
1873 G4. Reťaz s uchytením Snap-on Tab pre chod do zákruty
1873 G4L. Reťaz s uchytením Snap-on Tab pre chod do zákruty
1873 G3. Reťaz s uchytením Snap-on Tab pre chod do zákruty

Uchytenie Snap-on

Uchytenie Slat Top

Sortiment zákrutových zachytávacích reťazí . Používajú sa v zachytávacích zdvíhacích zariadeniach a strojoch na prevracanie nádob. Systém zadržiavania plieškov pre zákrutové dopravníky a dráhy.

Prvky produktu:

 • Integrovaná konštrukcia pre uchopovacie zariadenie
 • Zdokonalené samomazacie polymérové panely
 • Štandardné rozmery

879 s klapkou R G4. Reťaz s Slat Top pre chod do zákruty

Uchytenie Slat Top

Reťaze s nízkym protitlakom

Používané na akumuláciu produktov s nízkymi protitlakmi. Niekedy sa používajú na vytváranie medzier medzi dopravovanými produktami.

Prvky produktu:

 • Valce s nízkym valivým odporom
 • Znížené sily akumulácie produktov
 • Základné reťaze štandardných rozmerov

Séria 821 PRR. Priamy smer, dvojitá reťaz s valcami na povrchu (5 mm čapy).
Séria 821 RO. Priamy smer, dvojitá reťaz s valcami na čapoch reťaze.
Séria 821 PRR 4. Priamy smer, dvojitá reťaz s valcami na povrchu (4 mm čapy).
Séria 882 PRR Tab. Zákrutová reťaz, reťaz s valcami na povrchu (5 mm čapy).
Séria 882 PRR 4 Tab. Zákrutová reťaz, reťaz s valcami na povrchu (4 mm čapy).

Reťaze Rib Top

Sortiment zákrutových rebrovaných reťazí.

Prvky produktu:

 • Použitie zubových doštičiek je možné na hnacích aj napínacích staniciach
 • Vhodné pre plechovky, plastové fľaše, kartóny

Séria 880 Rib. Otvorené na 8 %, vhodné pre veľké produkty, na základe série reťazí 880.
Séria 880 Rib Flex. Kratšia vzdialenosť rebier pre menšie produkty, na základe série reťazí 880.
Séria 882 Rib Flex. Kratšia vzdialenosť rebier pre menšie produkty, na základe série reťazí 882.

Reťaze Rib Top

Reťaze pre zvýšenú bezpečnosť

Sortiment Slat Top reťazí.

Prvky produktu:

 • Bezpečnostné reťazce zabraňujú zachyteniu prstov a odevov

Séria 879 Tab.
Séria 879 Tab SF.
Séria 882 Tab.
Séria 982 SC.

Reťaze pre zvýšenú bezpečnosť

Tvarované gumové vložky

Limitný sklon reťazového dopravníka pre bezproblémový chod bez zosúvania produktov je zvyčajne 3 – 4 stupne. V prípade vyšších sklonov je riešením reťaz s tvarovanou gumovou vložkou.

Tvarované gumové vložky na reťaze uni sú k dispozícii v rôznych tvrdostiach a môžu sa dodávať pre všetky Slat Top reťaze uni, reťaze Slap-on a niektoré reťaze uni Flex.

Hybrid Chains

Straight running hybrid chain.

Product features:

 • POM Polymer chain reinfored with stainless steel side plates
 • Chain flight carry surface with drainage slots and holes

 

AVE 400 Series. Hybrid Perforated Chain

Hybrid Chains

Chain Belts

A range of side flexing chain belts with thicker top flight plates. These chain belts are often used together with our modular belts of same flight thickness.

Product features:

 • Heavy duty thick top flights
 • Flat profiled top surface for best transported product stability
 • Advanced self lubricating polymers


AVE 2503 FT TAB Series. Flat Top TAB
AVE 2503 FT M Series. Flat Top Magnetic
AVE 2503 FT Series. Flat Top Bevel
AVE 2505 FT TAB Series. Flat Top TAB
AVE 2505 FT M Series. Flat Top Magnetic
AVE 2505 FG M Series. Flush Grid Top Magnetic
AVE 2505 FT Series. Flat Top Bevel
AVE 7253 TAB Series. TAB
AVE 7253 Series. Bevel

Chain Belts

*Obráťte sa na miestneho odborníka spoločnosti Ammeraal Beltech, aby vám určil najvhodnejší typ pásu, farbu a materiál podľa vašich  špecifických požiadaviek a dostupnosti miestnych zásob. 

Pokračovaním v prehliadaní našej webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie a zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií o cookies