Ons Privacybeleid Ammeraal Beltech brand bars


Laatstelijk herzien: 17 juli 2020

Ammeraal Beltech Holding B.V., de moedermaatschappij van alle leden van de Ammeraal Beltech Groep) (hierna: "AB", "wij", "ons" of "onze") hecht sterk waarde aan het beschermen van uw privacy met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt. Dit beleid beschrijft de procedures die worden gevolgd bij AB ten aanzien van de verwerking van persoonlijke gegevens die worden verzameld via onze website www.ammeraalbeltech.com (hierna simpelweg te noemen de "Website"). Tenzij anders vermeld, geldt dit beleid als een informatieve mededeling - overeenkomstig art. 13 van Voorschrift (EU) Nr. 2016/679 (hierna de "AVG") - weergegeven aan degenen die in wisselwerking staan met de Website (hierna de “Gebruiker” genoemd).

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Dit privacybeleid is uitgebracht namens de AB Groep, dus wanneer wij in dit privacybeleid "AB", "wij", "ons" of “onze” noemen, dan verwijzen wij naar de desbetreffende onderneming in de AB-groep die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

Ammeraal Beltech Holding B.V.
Emailadres: info@ammeraalbeltech.com 
Postadres: Postbus 38, 1700 AA, Heerhugowaard, Nederland
Onze interim Privacy Officer: Paul Kearns

Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons, gelieve ons dan te contacteren via bovenstaande adresgegevens. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. We zouden echter graag de kans krijgen om een oplossing te zoeken voor uw problemen voordat u de toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem in de eerste plaats met ons contact op s.v.p.

2. De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd, zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer, postadres en elektronische adressen, geboortedatum en betalingsgegevens. Zij bevatten geen gegevens wanneer de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wanneer u in het kader van onze bedrijfsactiviteiten naar een vacante functie bij AB solliciteert, contact met ons opneemt of gebruik maakt van bepaalde andere diensten van websitefuncties, dan bestaat de mogelijkheid dat we verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen.

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u ons rechtstreeks verstrekt, maar we verzamelen ook gegevens door op te slaan hoe u met onze diensten communiceert, bijvoorbeeld door gebruik te maken van cookies op deze website. Ook kunnen wij van derden gegevens ontvangen.

U kunt ervoor kiezen om te weigeren ons te voorzien van uw persoonlijke gegevens. Over het algemeen dient u ons echter bepaalde gegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van onze diensten en om van andere voordelen waartoe u toegang hebt als geregistreerde gebruiker te kunnen genieten.

3. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

We gebruiken de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen alleen voor specifieke doeleinden. Dit omvat het uitvoeren van het contract dat we gaan afsluiten of met u zijn aangegaan, het aanbieden van onze diensten aan u, met inbegrip van uw toegang tot en het gebruik van onze website en om uw aanvraag of bestelling te kunnen verwerken.

Wij geven hieronder in tabelvorm een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, voor welke doelen wij de gegevens verzamelen, op welke rechtsgrond we uw persoonlijke gegevens verwerken en hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren. Waar nodig, hebben we ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn.

Doel/activiteit

Persoonlijke gegevens

Juridische grond

Bewaartermijn

Voor het beheren van onze relatie met u, waaronder:

(a) u registreren als nieuwe klant;

(b) uw bestellingen verwerken en leveren, inclusief het beheren van betalingen, kosten en vergoedingen;

(c) het innen en recupereren van aan ons verschuldigd geld;

(d) u informeren over wijzigingen in ons privacybeleid;

(e) reageren op uw vragen en opmerkingen; en

(f) ondersteuning bieden.

 • Naam
 • Adres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Taal
 • Andere gegevens die u eventueel aan ons verstrekt
 • Uitvoering van een overeenkomst met u
 • Nodig voor onze legitieme belangen (om aan ons verschuldigde schulden te innen, onze bestanden bijgewerkt te houden, te reageren op uw vragen en opmerkingen, ondersteuning te verlenen)

24 maanden na registratie of langer, indien nodig (bijv. voor alle wettelijke vereisten of voor fiscale doeleinden).

Om u te informeren over acties en speciale aanbiedingen en over diensten die wij aanbieden die voor u van belang kunnen zijn.

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Uw voorkeuren voor het ontvangen van reclame van ons

Uw toestemming voor het ontvangen van reclame-e-mails

 

Tot op het moment dat u uw toestemming intrekt

Het voor u naar keuze mogelijk maken deel te nemen aan interactieve functies van onze diensten.

 • IP-adres
 • Type browser en versie
 • Tijdzone instellen

Uw toestemming om deel te nemen aan interactieve functies van onze diensten.

24 maanden na registratie of langer, indien nodig (bijv. voor alle wettelijke vereisten of voor fiscale doeleinden).

Om ons te helpen begrijpen welke producten of diensten voor u van belang zouden kunnen zijn, om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren en ontwikkelen.

 • IP-adres
 • Type browser en versie
 • Tijdzone instellen

Onze rechtmatig belangen (voor onze bedrijfsvoering, het verbeteren van onze producten en diensten en IT-dienstverlening).

24 maanden na registratie of langer, indien nodig (bijv. voor alle wettelijke vereisten of voor fiscale doeleinden).

Voor het beheer van onze site en het diagnosticeren van problemen, om onze zakelijke belangen te beschermen, om geschillen of problemen op te lossen, om potentieel verboden- of illegale activiteiten te voorkomen.

 • IP-adres
 • Type browser en versie
 • Tijdzone instellen

 

Onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsvoering, IT-dienstverlening, netwerkbeveiliging, ter voorkoming van fraude en andere verboden- of illegale activiteiten).

24 maanden na registratie of langer, indien nodig (bijv. voor alle wettelijke vereisten of voor fiscale doeleinden).


Marketing

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u reclameberichten te sturen over onze producten, diensten en aanbiedingen die relevant voor u kunnen zijn.

U ontvangt van ons alleen reclameberichten als u daartoe toestemming hebt verleend of goederen of diensten van ons hebt afgenomen, u heeft zich in ieder geval niet afgemeld om reclameberichten te ontvangen.

Afmelden

U kunt ons op elk moment vragen te stoppen met het sturen van reclameberichten d.m.v. de afmeld-links in de aan u verzonden reclameberichten, of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen op optout-com@ammeraalbeltech.com.

Wijziging van doeleinden

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze verzamelen, tenzij wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Als we uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden moeten gebruiken, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en de rechtsgrondslag waarmee wij dit mogen doen aan u uitleggen. Gelieve te bedenken dat wij overeenkomstig bovengenoemde voorschriften uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, indien zulks door de wet wordt vereist of is toegestaan. Indien u uitleg verlangt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, gelieve ons te contacteren op info@ammeraalbeltech.com.

4. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met andere partijen, waaronder inbegrepen andere groepsmaatschappijen en derden zoals dienstverleners die namens ons werken. Als we ons bedrijf of een deel ervan verkopen of afstoten, en uw persoonlijke gegevens hebben betrekking op dit verkochte of afgestoten onderdeel van ons bedrijf, of als we fuseren met een ander bedrijf, zullen wij uw persoonlijke gegevens delen met de nieuwe eigenaar van het bedrijf of, respectievelijk, onze fusiepartner.

Ook kunnen wij uw gegevens binnen onze groep of met derden delen indien wij naar eigen inzicht van mening zijn dat openbaarmaking van dergelijke informatie nodig is:

 • Voor de desbetreffende AB-onderneming of -distributeur opdat ze uw vraag kunnen beantwoorden of wanneer u om informatie verzoekt.
 • Om te voldoen aan rechtmatige- en afdwingbare dagvaardingen, gerechtelijke bevelen, of andere juridische procedures; om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen; ter verdediging tegen juridische claims; of anders zoals vereist door de wet. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om enig wettelijk bezwaar of recht ter beschikking van ons te mogen betwisten of afstand daarvan te nemen;
 • Om illegale of vermoedelijke illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen en er tegen op te treden; voor de verdediging van de rechten, eigendom, of onze beveiliging, de beveiliging van onze gebruikers of van anderen; en in verband met andere overeenkomsten, met inbegrip van onze partners of leveranciers;
 • Als wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, dan zullen we de gegevens die wij verzamelen delen met wetshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties.

Wij verplichten alle externe partijen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te behandelen overeenkomstig de wet. We staan niet toe dat onze externe dienstenverleners uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Deze bedrijven zijn contractueel gebonden dergelijke informatie alleen te gebruiken als onderdeel van de diensten waarvoor wij hen hebben ingehuurd om deze te verlenen. Waar nodig sluiten wij met deze externe partijen een gegevensverwerkingsovereenkomst af.

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

5. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites, bijvoorbeeld van andere leden van onze Groep, AB-bedrijven, AB-distributeurs, lidmaatschappen en autoriteiten. Hoewel we alleen proberen door te linken naar sites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacyregels die door deze andere sites worden gehanteerd. Daarom kunnen wij, als u eenmaal onze website hebt verlaten, niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van de door u verstrekte informatie. U dient voorzichtig te zijn en de privacyverklaring die op de desbetreffende website staat goed te bekijken.

6. Overdracht van Gegevens

Het kan nodig zijn dat wij uw gegevens door moeten sturen naar andere landen, bijvoorbeeld naar AB-groepsbedrijven, of om te worden verwerkt door personeel dat in dergelijke landen voor ons werkt of dat wij inhuren om ons te helpen bij onze bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld zijn om u de informatie toe te zenden die u hebt aangevraagd, om uw bestelling uit te voeren en voor het beheer van uw klantenaccount, en voor het leveren van ondersteunende diensten.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen, garanderen wij dat daarvoor een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden, door ervoor te zorgen dat tenminste één van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt geïmplementeerd:

 • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen overdragen naar landen die door de Europese Commissie worden geacht een passend niveau van bescherming van persoonlijke gegevens te bieden.
 • Wanneer we gebruik maken van bepaalde dienstverleners, kunnen we eventueel gebruik maken van specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa.
 • Wanneer wij gebruik maken van internetdiensten in de VS, kunnen wij eventueel gegevens overdragen indien zij deel uitmaken van het Privacy Shield dat hen verplicht om gelijkwaardige bescherming te bieden voor persoonlijke gegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens buiten de EER, of als u daarvan een exemplaar wenst te ontvangen.

7. Gegevensbeveiliging

Wij handhaven passende fysieke, elektronische en administratieve waarborgen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking ter bescherming van uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot het personeel van de AB Groep of degenen die door de AB Groep worden ingeschakeld in de bedrijfsvoering, en alleen wanneer dat nodig is voor het beoogde doel. Zij verwerken uw persoonlijke gegevens enkel op grond van onze aanwijzingen, ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en veilige wachtwoorden zijn een vereiste.

Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is de overdracht van informatie via internet helaas niet gegarandeerd veilig. Na ontvangst van uw informatie gebruiken wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang of gebruikt te voorkomen.

Wanneer wij u (of wanneer u daarvoor hebt gekozen) een wachtwoord verstrekken waarmee u toegang hebt tot bepaalde onderdelen van onze site, dan u bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. Wij vragen u om een wachtwoord met niemand te delen.

8. Hoelang bewaren wij uw gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor we deze hebben verzameld, waaronder het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten.

Voor het bepalen van de passende bewaarperiode voor persoonlijke gegevens beschouwen wij de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden via andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Wij kunnen echter bepaalde informatie na het sluiten van uw account bewaren, bijvoorbeeld als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om de beveiliging te handhaven, om fraude en misbruik te voorkomen en om onze rechten te verdedigen of te handhaven.

Informatie over bewaartermijnen voor de verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens zijn in de bovenstaande tabel uiteengezet.

9. Uw wettelijke rechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt u recht op inzage, recht van rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op dataportabiliteit en het recht om bezwaar te maken. Hieronder vindt u meer details en informatie over hoe en wanneer u uw rechten kunt uitoefenen. We zullen binnen een maand op uw verzoek reageren, maar hebben het recht om deze periode met twee maanden te verlengen.

U hebt de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Dit biedt u de mogelijkheid een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en te controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.
 • Het recht om te verzoeken uw gegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. U kunt ook onvolledige gegevens die wij al hebben aanvullen, rekening houdende met de doeleinden van de verwerking.
 • Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens:
  • uw persoonlijke gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld of verwerkt; of
  • u trekt uw toestemming in indien de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en er geen andere wettelijke grond bestaat; of
  • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en wij hebben geen doorslaggevende legitieme reden voor de verwerking ervan; of
  • uw persoonlijke gegevens worden onrechtmatig verwerkt; of
  • uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij er doorslaggevende legitieme belangen zijn voor verwerking ervan of we moeten doorgaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens:
  • de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens wordt door u aangevochten, over de periode waarin wij de juistheid van de persoonlijke gegevens moeten verifiëren; of
  • de verwerking ervan is onwettig en u bent tegen het verwijderen van uw persoonlijke gegevens en verzoekt om beperking; of
  • wij hebben uw persoonlijke gegevens niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u vraagt uw persoonlijke gegevens op voor juridische claims; of
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, voor de periode waarin we doorslaggevende legitieme redenen moeten verifiëren.
 • Het recht op dataportabiliteit. U kunt ons verzoeken om de persoonlijke gegevens, die betrekking op u hebben, te ontvangen. U kunt ons ook vragen om deze persoonlijke gegevens naar een externe partij te sturen, indien mogelijk. U hebt dit recht alleen als het gaat om persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, de verwerking ervan is gebaseerd op toestemming of is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en ons, en de verwerking ervan wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen.
 • Het recht op intrekking van uw toestemming, in het geval dat toestemming de wettelijke basis is waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.
 • Het recht om u af te melden voor ontvangst van reclameberichten.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u per email een verzoek richten aan info@ammeraalbeltech.com. Wij streven ernaar om binnen één maand na de ontvangst van een dergelijk verzoek op uw verzoek te reageren. Deze termijn van een maand kan echter met twee maanden worden verlengd. In een dergelijk geval informeren wij u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek en leggen uit waarom de verlenging noodzakelijk is.

U hoeft niet te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en om uw recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om te waarborgen dat persoonlijke gegevens niet openbaar worden gemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. Het kan ook zijn dat wij contact met u opnemen om u te vragen om nadere informatie te verstrekken met betrekking tot uw verzoek om ons antwoord te bespoedigen.

10. Cookies en soortgelijke volgtechnologie

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologie (gezamenlijk, "Cookies") over de bezoekers van onze website met het oog op de actualisering- en verbetering van de website om de bezoekers van onze website het beste en meest relevant materiaal te kunnen bieden.

Zie onze Cookie-kennisgeving voor nadere gegevens over de soorten Cookies die wij gebruiken.

11. Wijzigingen in dit beleid

Dit privacybeleid is onderworpen aan updates, dus controleer dit privacybeleid regelmatig. Wij zullen u door middel van een kennisgeving aan het emailadres dat u aan ons hebt verstrekt, of door het plaatsen van een kennisgeving op onze website, op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dit privacybeleid. Als we uw persoonlijke gegevens reeds hebben, we zullen de manier waarop we deze gebruiken niet wezenlijk veranderen zonder uw toestemming.

Wanneer u doorgaat met het bezoeken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies en onze Privacy Policy. Meer informatie over cookies