Členství v regionálních a globálních organizacích Ammeraal Beltech brand bars

Jako přední společnost v oboru výroby pásů je společnost Ammeraal Beltech členem mnoha iniciativ a organizací, které zachovávají a rozvíjejí odpovědnost a vynikající kvalitu v oborech, ve kterých působíme. Konkrétně jsme členy v:

  • Evropské uskupení pro hygienické strojírenství a projektování (EHEDG), což je přední regionální poradenské konsorcium výrobců potravinářských zařízení, uživatelů a zákonodárců, jehož cílem je stimulovat větší bezpečnost potravin a kvalitu výrobků prostřednictvím zlepšeného návrhu. Společnost Ammeraal Beltech je aktivním a spolupodílejícím členem od roku 2011.

  • Evropská federace výrobců vlnité lepenky (FEFCO), což je nezisková organizace reprezentující zájmy oboru v celé Evropě a zabývající se celou řadou problémů od technických témat až po ekonomické otázky. Společnost Ammeraal Beltech je členem od roku 2010.

  • Iniciativa Global Compact (pod záštitou Organizace spojených národů) – největší iniciativa korporátní společenské odpovědnosti na světě, ve které společnosti sjednocují svůj chod a strategie s deseti všeobecně přijímanými zásadami z oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a protikorupčních opatření. Dodržováním těchto zásad pomáhají společnosti pozitivně ovlivňovat trh způsobem, ze kterého těží ekonomiky i společností na celém světě. Společnost Ammeraal Beltech je členem iniciativy UN Global Compact od roku 2016. Zde naleznete nejnovější zprávu iniciativy UNGC.

  • Americká organizace NIBA – asociace v oboru pásů, jejímž cílem je propagovat společné obchodní zájmy distributorů, zpracovatelů, výrobců a všech ostatních subjektů působících v tomto odvětví. Společnost Ammeraal Beltech je členem organizace od roku 2010.
S dobrou společností k lepším dneškům a zítřkům

EHEDG

 

FEFCO

Video o veletrhu NIBA 2018

Pokračováním v prohlížení našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies a zásad ochrany osobních údajů. Více informací o cookies