Wyłączenie odpowiedzialności Ammeraal Beltech brand bars

Informacje w niniejszym serwisie internetowym są podawane w dobrej wierze i uznawane za wiarygodne. Firma Ammeraal Beltech nie składa żadnych oświadczeń, ani zapewnień, co do kompletności lub dokładności tych informacji i wyraźnie odrzuca zobowiązanie do korekty lub aktualizacji jakichkolwiek informacji na tej stronie internetowej.

Firma Ammeraal Beltech w żadnym przypadku nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach podanych w niniejszym serwisie internetowym, ani też produktu, którego te informacje dotyczą.

Ostatnia aktualizacja dnia 01-06-2015 

Kontynuując przeglądanie naszej witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie i Politykę prywatności. Więcej informacji o plikach cookie.