Disclaimer Ammeraal Beltech brand bars

De informatie op deze website wordt te goeder trouw weergegeven en wordt als betrouwbaar verondersteld. Ammeraal Beltech doet geen uitspraken over en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie en wijst uitdrukkelijk de verplichting tot corrigeren of bijwerken van alle informatie op deze website af.

Ammeraal Beltech kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of vertrouwen op de informatie op deze website of het product waarop de gegevens betrekking hebben.

Laatst bijgewerkt op 06-01-2015 

Wanneer u doorgaat met het bezoeken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies en onze Privacy Policy. Meer informatie over cookies