Tietosuoja Ammeraal Beltech brand bars


Tarkistettu: 17. heinäkuuta 2020

Ammeraal Beltech Holding B.V. (Ammeraal Beltech -konserniin kuuluvien yhtiöiden emoyhtiö; jäljempänä ”AB”, ”me”) on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi verkkosivustomme käytön välittämien henkilökohtaisten tietojesi osalta. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan menettelyt, joita AB noudattaa verkkosivustomme www.ammeraalbeltech.com (jäljempänä ”verkkosivusto”) kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyssä. Ellei toisin mainittu, tämä seloste toimii EU:n asetuksen 2016/679 (jäljempänä ”GDPR”) artiklan 13 mukaisesti ilmoituksena heille, ketkä ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa (jäljempänä ”käyttäjä”).

1. Tärkeää tietoa ja keitä me olemme

Tietosuojaseloste annetaan koko AB-konsernin puolesta. Tietosuojaselosteessa maininta ”AB”, ”me” tarkoittaa sitä AB-konserniin kuuluvaa yritystä, joka vastaa tietojesi käsittelystä.

Yhteystiedot

Yhteystietomme ovat:

Ammeraal Beltech Holding B.V.
Sähköpostiosoite: info@ammeraalbeltech.com
Postiosoite: P.O. Box 38, 1700 AA, Heerhugowaard, Alankomaat 
Interim Privacy Officer: Paul Kearns

Jos sinulla on kysymyksiä tai huomauttamista henkilötietojesi käsittelystä ota yhteyttä, yhteystiedot yllä. Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaisille henkilötietojen käsittelytavastamme. Haluaisimme kuitenkin käsitellä huolenaiheesi ennen kuin otat yhteyden valvontaviranomaisiin. Pyytäisimme siis ottamaan yhteyttä ensin meihin.

2. Tiedot, joita keräämme sinusta

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, posti- ja sähköpostiosoite, syntymäaika ja maksuja koskevat tiedot. Niihin ei kuulu tiedot, joista henkilöllisyys on poistettu (anonyymit tiedot).

Liiketoiminnan, työnhaun, yhteydenottopyyntöjen ja muiden verkkosivuston palveluiden yhteydessä voimme kerätä, käyttää, tallentaa ja siirtää erilaisia henkilötietoja sinusta.

Voimme kerätä sinun suoraan meille antamia henkilötietoja, mutta lisäksi keräämme kävijätietoja verkkosivustolta esimerkiksi evästeiden avulla. Voimme saada tietoja myös kolmansilta osapuolilta.

Voit halutessasi olla antamatta meille henkilötietojasi. Yleisesti kuitenkin sinun on annettavat tietyt tiedot itsestäsi voidaksesi käyttää palvelujamme ja voidaksesi hyödyntää rekisteröidyille käyttäjille tarkoitetuista muita etuja.

3. Miten käytämme henkilötietojasi

Käytämme sinusta keräämiämme henkilötietoja vain rajattuihin tarkoituksiin. Näitä ovat sopimuksen tai aiesopimuksen täytäntöönpano, palvelujen tarjoaminen mukaan lukien verkkosivustollemme pääsy ja sen käyttäminen, pyyntöjesi ja tilaustesi käsitteleminen.

Seuraavassa taulukossa on esitelty yhteenveto keräämistämme henkilötiedoista, niiden käyttötarkoituksista, oikeudellisesta perusteesta ja säilytysajasta. Olemme myös selventäneet tarvittaessa oikeutetut etumme.

Käyttötarkoitus

Henkilötiedot

Oikeudellinen peruste

Säilytysaika

Asiakassuhteen hallinnointi sisältää:

(a) rekisteröintisi uudeksi asiakkaaksi;

(b) tilaustesi käsittely ja toimitus sekä maksujen ja kulujen hallinnointi;

(c) saatavien perintä;

(d) tietosuojaselosteen muutoksista ilmoittamisen;

(e) kysymyksiisi ja kommentteihisi vastaamisen; ja

(f) tuen tarjoaminen.

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kieli 
 • Muut annetut tiedot
 • Sopimuksen tekeminen kanssasi
 • Muu oikeutettuja etujamme varten tarvittava tieto: erääntyneiden velkojen perintä, tietojemme pitäminen ajantasaisina, kysymyksiin ja kommentteihisi vastaaminen, tuen tarjoaminen.

24 kuukautta rekisteröinnin jälkeen tai pidempään mikäli välttämätöntä esim. lakisääteisistä tai verotuksellisista syistä.

Ilmoitukset kampanjoista ja tarjouksista sekä palveluista, jotka saattavat kiinnostaa sinua.

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sallit markkinointipostilähetykset

Suostumuksesi markkinointiviestien lähettämiseen

 

Kunnes perut suostumuksesi

Kun päätät käyttää palvelumme interaktiivisia toimintoja.

 • IP-osoite
 • Selaimen tyyppi ja versio
 • Aikavyöhykeasetus

Suostumuksesi palvelumme interaktiivisten toimintojen käyttämisisestä. 

24 kuukautta rekisteröinnin jälkeen tai pidempään, mikäli välttämätöntä esim. lakisääteisistä tai verotuksellisista syistä.

Ymmärtääksemme, mitkä tuotteet tai palvelut kiinnostavat sinua; parantaaksemme ja kehittääksemme tuotteitamme ja palvelujamme.

 • IP-osoite
 • Selaimen tyyppi ja versio
 • Aikavyöhykeasetus

Oikeutetut etumme: liiketoiminnan harjoittaminen, tuotteiden ja palvelujen parantaminen ja IT-palvelut.

24 kuukautta rekisteröinnin jälkeen tai pidempään, mikäli välttämätöntä esim. lakisääteisistä tai verotuksellisista syistä.

Sivustomme ylläpitäminen ja ongelmien diagnosointi; liiketoimintamme suojaaminen, riitojen selvittäminen tai ongelmien määrittäminen; mahdollisesti kiellettyjen tai laittomien toimintojen estäminen.

 • IP-osoite
 • Selaimen tyyppi ja versio
 • Aikavyöhykeasetus

 

Oikeutetut etumme: liiketoimintamme harjoittaminen, IT-palvelut, verkkoturvallisuus, petosten ja muiden kiellettyjen tai laittomien toimintojen estäminen.

24 kuukautta rekisteröinnin jälkeen tai pidempään, mikäli välttämätöntä esim. lakisääteisistä tai verotuksellisista syistä.


Markkinointi

Henkilötietojasi voidaan käyttää lähettääksemme sinua kiinnostavaa markkinointiviestintää tuotteistamme, palveluistamme ja tarjouksistamme.
Saat markkinointiviestintää meiltä vain, jos olet antanut suostumuksesi siihen tai olet ostanut tuotteita tai palveluja meiltä etkä ole kieltänyt markkinointiviestinnän lähettämistä.

Kieltäytyminen

Voit pyytää meitä lopettamaan markkinointiviestien lähettämisen milloin tahansa käyttämällä markkinointiviestien kieltolinkkiä tai lähetä viesti osoitteeseen optout-com@ammeraalbeltech.com.

Käyttötarkoituksen muutos

Käytämme henkilötietojasi vain siihen tarkoitukseen, jota varten olemme keränneet sen; harkinnanvaraisesti voimme käyttää tietojasi muusta syystä, jos syy on yhteensopiva alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa.
Jos käytämme henkilötietojasi eri tarkoitukseen, ilmoitamme sinulle asiasta ja oikeudellisesta perusteestamme. Huomaa, että voimme käsitellä henkilötietojasi käyttäjän tietämättä tai suostumusta noudattaen edellä mainittuja sääntöjä, jos laki sitä vaatii tai sallii. Mikäli haluat selvityksen siitä, miten alkuperäinen ja uusi käyttötarkoitus vastaavat toisiaan, lähetä viesti osoitteeseen info@ammeraalbeltech.com.

4. Henkilötietojesi luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille osapuolille mukaan lukien konsernin yritykset tai kolmannet osapuolet, jotka työskentelevät meidän puolestamme. Jos myymme tai luovutamme liiketoimintamme tai sen osan ja henkilötietosi liittyvät tähän myytyyn tai luovutettuun osaan liiketoiminnastamme tai jos sulaudumme toiseen yhtiöön, jaamme henkilötietosi vastaavasti yhtiön uudelle omistajalle tai yritysfuusion kumppanillemme.

Voimme myös jakaa tietosi konsernin sisällä tai kolmansille osapuolille, jos tällaisten tietojen luovuttaminen on oman harkintamme mukaan välttämätöntä:

 • asiaan liittyvälle AB:n yhtiölle tai jälleenmyyjälle, jotta he voivat käsitellä kyselysi tai tiedustelusi.
 • vastataksemme laillisiin ja täytäntöönpanokelpoisiin haasteisiin, tuomioistuimen päätöksiin tai muihin juridisiin menettelyihin; määrittääksemme tai pannaksemme täytäntöön lakimääräisiä oikeuksiamme; vastataksemme oikeusvaatimuksiin; tai muuten lain edellyttämässä yhteydessä. Näissä tapauksissa pidätämme oikeuden nostaa tai luopua kaikista meille kuuluvista oikeudellisista syistä;
 • laittomien tai laittomiksi epäiltyjen toimien tutkimiseksi, ehkäisemiseksi tai niitä koskeviin toimiin ryhtymiseksi; käyttäjien tai muiden tahojen oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi ja puolustamiseksi; sekä muiden sopimusten yhteydessä mukaan lukien sopimukset yhteistyökumppaneiden tai toimittajien kanssa;
 • jos meillä on lakisääteinen velvollisuus, jaamme keräämämme tiedot lainvalvontaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa.

Edellytämme, että kaikki kolmannet osapuolet kunnioittavat henkilötietojesi luottamuksellisuutta ja käsittelevät tietojasi lainmukaisesti. Emme salli ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttää henkilötietojasi heidän oman toimintansa edistämiseen, vaan sallimme niiden käytön ainoastaan ohjeistuksemme mukaisiin tarkoituksiin. Nämä yhtiöt ovat sopimuksen perusteella velvoitettuja käyttämään tietoja siltä osin kuin se on tarpeen pyytämämme palvelun suorittamiseksi. Tarvittaessa solmimme tietojenkäsittelysopimuksia kolmansien osapuolten kanssa.

Emme myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

5. Linkit muille verkkosivustoille

Sivustomme voi sisältää linkkejä muille verkkosivuille kuten konsernin, AB-yhtiöiden ja AB:n jälleenmyyjien, jäsenorganisaatioiden ja viranomaisten sivustoille. Linkitämme vain sivustoja, jotka noudattavat samoja korkeita standardeja kuin me ja kunnioittavat yksityisyydensuojaa; emme ole vastuussa sivustojen sisällöstä, turvallisuudesta tai yksityisyydensuojasta. Tästä syystä kun poistut verkkosivustoltamme, emme vastaa antamiesi tietojen suojauksesta tai yksityisyydestä. Kehotamme käyttäjää tutustumaan jokaisen vierailemansa verkkosivuston tietosuojaselosteeseen.

6. Tietojen jakaminen

Tietojasi voidaan välittää muihin maihin esimerkiksi AB-konsernin yrityksille, tai niitä voidaan käsitellä muissa maissa toimivat työntekijät tai meidän liiketoimintaa harjoittavat toimijat. Jakamista voi olla esimerkiksi pyytämiesi tietojen lähettämisen, tilauksesi toimeenpanemisen, asiakastilisi hallinnan ja tukipalvelujen yhteydessä.

Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun siirrämme henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle varmistamme, että sille annetaan samanlainen tietosuoja. Vähintään yhtä seuraavista suojatoimenpiteistä käytetään:

 • Siirrämme henkilötietojasi vain maihin, joiden Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän henkilötietojen suojantason.
 • Tiettyjen palveluntarjoajien kanssa voimme käyttää Euroopan komission hyväksymiä erityissopimuksia, jotka antavat henkilötiedoille saman tietosuojan kuin Euroopassa.
 • Jos käytämme Yhdysvalloissa sijaitsevia palveluntarjoajia siirrämme tietoja niille, jotka noudattavat Privacy Shield -menettelyä, joka edellyttää henkilötiedoille samanlaisen tietoturvan Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja käyttämistämme suojausmekanismeista siirrettäessä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai jos haluat kopion niistä.

7. Tietoturva

Käytämme asianmukaisia fyysisiä, sähköisiä ja hallinnollisia suojakeinoja suojataksemme verkkosivustomme kautta saatuja henkilötietoja luvattomalta käytöltä tai luovuttamiselta. Käyttöoikeudet henkilötietoihisi on rajattu vain AB-konsernin työntekijöille tai niihin yrityksiin, jotka harjoittavat liiketoimintaa ja vain kun he tarvitsevat tietoja liiketoimintaan. Henkilötietojasi käsitellään vain meidän ohjeidemme mukaisesti, käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus ja suojatut salasanat ovat pakollisia.

Vaikka teemme parhaamme henkilötietojesi suojaamiseksi, tiedonsiirto internetin kautta ei valitettavasti ole täysin turvattua. Vastaanottamamme tietosi käsitellään noudattaen tiukkoja menettelytapoja ja tietoturvatoimia luvattoman pääsyn ja käytön estämiseksi.

Jos olemme antaneet sinulle (tai olet itse valinnut) salasanan, jonka avulla pääset tiettyihin sivustomme osiin, olet vastuussa salasanan pitämisestä luottamuksellisena. Pyydämme ettet jaa salasanaasi kenenkään kanssa.

8. Miten kauan säilytämme tietojasi

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on alkuperäisten tavoitteiden kannalta tarpeellista, mukaan lukien mahdolliset lakisääteisten, kirjanpidollisten tai raportointivaatimusten täyttäminen.

Määrittäessämme henkilötietojen asianmukaista säilytysaikaa otamme huomioon henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluonteisuuden, henkilötietojen luvattomasta käytöstä tai paljastamisesta koituvan mahdollisen haitan, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja käytettävät keinot sekä sovellettavat lakisääteiset vaatimukset.

Saatamme säilyttää määrättyjä tietoja tilisi sulkemisen jälkeen, jos se on välttämätöntä esimerkiksi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi, turvallisuuden varmistamiseksi, petosten ja väärinkäytösten estämiseksi sekä oikeuksiemme puolustamiseksi ja täytäntöön saattamiseksi.

Tiedot henkilötietojesi eri osa-alueiden säilytysajoista on esitetty yllä olevassa taulukossa.

9. Lailliset oikeutesi

Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus saada tietoja, oikeus tietojen oikaisuun, oikeus niiden poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus tietojen siirtämiseen ja oikeus käsittelyn vastustamiseen. Jäljempänä on lisätietoja siitä miten ja milloin voit käyttää oikeuksiasi. Vastaamme pyyntöihin kuukauden kuluessa, mutta meillä on oikeus pidentää aikaa kahdella kuukaudella.

Sinulla on seuraavat henkilötietojasi koskevat oikeudet:

 • Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Tämän mukaan sinulla on oikeus saada kopio hallussamme olevista henkilötiedoistasi ja tarkistaa, että käsittelemme niitä lainmukaisesti.
 • Oikeus pyytää henkilötietojesi korjaamista, jos niissä on virheitä. Voit myös täydentää hallussamme olevia tietojasi, jos ne ovat puutteellisia ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset.
 • Oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, jos:
  • henkilötietojasi ei enää tarvita alkuperäisiin keräys tai käsittely tarkoituksiin; tai
  • peruutat suostumuksesi, jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen ja siihen ei ole laillista perustetta; tai
  • vastustat henkilötietojesi käsittelyä ja meillä ei ole pakottavaa perusteltua syytä henkilötietojesi käsittelyyn; tai
  • henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti; tai
  • henkilötietosi on poistettava lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Noudatamme pyyntöäsi, jos meillä ei ole perusteltua, pyyntösi kumoavaa syytä henkilötietojesi käsittelyyn ja henkilötietojesi käsittely ei ole tarpeen oikeusvaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten.
 • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos:
  • kiistät henkilötietojesi oikeellisuuden henkilötietojen tarkistuksen ajaksi; tai

  • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistoa ja pyydät rajoitusta; tai
  • emme enää tarvitse henkilötietojasi alkuperäisiä tarkoituksia varten, mutta tarvitset itse henkilötietojasi oikeudellisia vaateita varten; tai
  • vastustat käsittelyä meidän esisijaisten oikeutuksen tarkistuksen ajaksi.
 • Oikeus tietojen siirtämiseen. Voit pyytää meitä vastaanottamaan sinua koskevia henkilötietoja. Voit myös pyytää meitä lähettämään henkilötietoja kolmannelle osapuolelle mikäli mahdollista. Tätä oikeutta voi käyttää vain jos se koskee henkilötietojasi, jotka olet antanut meille, jos käsittely perustuu suostumukseen tai on välttämätöntä meidän välisen sopimuksen voimaan saattamiseksi, ja jos ne ovat saatavilla sähköisesti.
 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi, jos suostumus on henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste.
 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi markkinointiviestien vastaanottamiseen.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, lähetä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen info@ammeraalbeltech.com. Pyrimme vastaamaan pyyntöösi yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Yhden kuukauden määräajan voi kuitenkin pidentää kahdella kuukaudella. Siinä tapauksessa ilmoitamme sinulle asiasta yhden kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta ja selvitämme miksi pidennys on välttämätön.

Sinun ei tarvitse maksaa mitään pääsystä henkilötietoihisi eikä minkään muun tässä tietosuojaselosteessa kuvatun oikeutesi käytöstä. Voimme kuitenkin periä kohtuullisen maksun, jos pyyntösi on selvästi perusteeton, toistuva tai liiallinen.

Tarvittaessa meidän on pyydettävä sinulta tarkkoja tietoja, joiden avulla voimme vahvistaa henkilöllisyytesi ja valtuutesi henkilötietojesi käyttöön tai minkä tahansa muun oikeutesi käyttöön. Tällä turvatoimenpiteellä varmistamme, että henkilötietoja ei paljasteta kenellekään, jolla ei ole oikeutta saada niitä. Vastausaikaa lyhentääksemme ottaa tarvittaessa yhteyttä kysyäksemme sinulta pyyntöösi liittyviä lisätietoja.

10. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia seurantatekniikoita (yhdessä ”Evästeet”) kerätäksemme tietoa verkkosivuston kävijöistä sivuston päivittämiseksi ja parantamiseksi ja antaaksemme kävijöille parhaan käyttökokemuksen ja oleellisimman materiaalin.

Lisätietoja käytetyistä evästeistä (linkki lisättävä).

11. Muutokset selosteessa

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään, joten tarkista tietosuojaseloste säännöllisin väliajoin. Ilmoitamme tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista joko sähköpostitse meille antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai ilmoittamalla verkkosivustolla.  Jos meillä on jo henkilötietojasi, emme muuta niiden käyttötapaa olennaisesti ilman suostumustasi.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojakäytäntömme. Lisätietoja evästeistä.