Hodnoty spoločnosti Ammeraal Beltech Ammeraal Beltech brand bars

Orientácia na zákazníka

Kompletne sa orientujeme na zákazníka, pretože len v prípade, keď je zákazník úspešný, sme tiež spokojní. Spokojnosť zákazníka – ktorú mocne vnímame – upevňuje jeho lojalitu k nám.

Zameranie na ľudí

Naši precízne vybraní ľudia, majstri vo svojich odvetviach, sú našou najcennejšou hodnotou – pracujú spoločne ako jeden tým a definujú našu prednosť pred ostatnými.

Podnikavosť

Podporujeme podnikateľský ducha umožňujeme našim ľuďom podstupovať inteligentné riziká a vykonávať správne rozhodnutia.

Svižnosť

Rýchlosť je v našom odvetví zásadnou hodnotou. Našim cieľom je rýchlo reagovať na požiadavky našich zákazníkov, optimalizovať dodacie termíny a vykonávať rýchle rozhodnutia na všetkých úrovniach našej spoločnosti.

Zodpovednosť

Sme súčasťou veľkej výrobnej spoločnosti, ktorej pomáhame rásť našou zodpovednosťou, udržovaním a zvyšovaním našej transparentnosti a etickým jednaním ako jej dôležitá súčasť.

Pokračovaním v prehliadaní našej webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie a zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií o cookies