Photo

Adatvédelmi irányelvek


Utolsó módosítás: 2020. július 17.

Az Ammeraal Beltech Holding B.V. (az Ammeraal Beltech Csoport összes tagjának anyavállalata) (mostantól: „AB” vagy „mi”) erősen elkötelezett abban a tekintetben, hogy megvédje az Ön személyes adatait, melyeket akkor adnak meg, amikor webhelyünket használja. Ezek az irányelvek azokat az eljárásokat ismertetik, amelyeket az AB követ a www.ammeraalbeltech.com címen található webhelyünkön (mostantól a „Webhely”) megadott személyes adatok feldolgozása során. Hacsak mást nem állítunk, ezek az irányelvek tájékoztatási célokat szolgálnak – összhangban a 2016/679 sz. (EU) rendelet 13. cikkelyével (mostantól a „GDPR”) – azok számára, akik kommunikációt folytatnak a Webhellyel (mostantól a „Felhasználó”).

1. Fontos információk, és kik vagyunk

Ezeket az irányelveket az AB Csoport nevében bocsátották ki, ezért amikor az „AB” vagy a „mi” megnevezést említjük ezekben az irányelvekben, akkor az AB Csoport megfelelő vállalatát értjük alatta, amely az Ön adatainak feldolgozását végzi.

Kapcsolatfelvételi adatok

Adataink a következők:

Ammeraal Beltech Holding B.V.
E-mail-cím: info@ammeraalbeltech.com
Postai cím: P.O. Box 38, 1700 AA, Heerhugowaard, Hollandia
Közvetítő Interim Privacy Officer-nk: Paul Kearns

Ha kérdései vagy panasza van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken. Ahhoz is joga van, hogy panaszt nyújtson be a felettes szerveknek adatkezelési módszereinkkel kapcsolatban. Mielőtt azonban a felettes szervekhez fordul, örülnénk, ha lehetőséget adna számunkra, hogy megoldjuk problémáját, ezért kérjük, előbb hozzánk forduljon.

2. Az Önről gyűjtött adatok

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján a személy azonosítható, például a vezeték- és utónév, a telefonszám, a postai és elektronikus címek, a születési dátum és a fizetési adatok. Nem személyes adat az olyan adat, amelyből az azonosítót eltávolították (anonim adat).

Amikor Ön egy megüresedett állásra jelentkezik az AB-nél, kapcsolatba lép velünk, vagy a webhelyfunkciók bizonyos egyéb szolgáltatásait használja, különféle személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk Önnel kapcsolatban.

Gyűjthetünk olyan személyes adatokat, amelyeket közvetlenül Ön ad meg nekünk, de úgy is gyűjtünk adatokat, hogy naplózzuk a szolgáltatásainkkal folytatott interakcióit, például cookie-k használatával a webhelyen. Külső felektől is kaphatunk adatokat.

Dönthet úgy, hogy nem adja meg nekünk személyes adatait. Ha azonban szeretné használni szolgáltatásainkat, és szeretné élvezni a regisztrált felhasználóknak nyújtott egyéb előnyöket, általában meg kell adnia számunkra bizonyos adatokat magáról.

3. Hogyan használjuk személyes adatait

Az Önről gyűjtött személyes adatokat csak konkrét célokra használjuk. Ezek közé tartozik az Önnel történő kapcsolatfelvétel, továbbá szolgáltatásaink ajánlása, beleértve webhelyünk elérését és használatát, valamint kérésének vagy megrendelésének feldolgozását.

Az alábbi táblázatból megtudhatja, milyen személyes adatokat gyűjtünk, milyen célból gyűjtjük azokat, milyen jogi alapon dolgozzuk fel személyes adatait, és mennyi ideig őrizzük meg azokat. Ahol lehetséges, megadtuk azt is, milyen törvényes érdekeink fűződnek az adatok gyűjtéséhez.

Cél/
tevékenység

Személyes
adat

Jogi
alap

Megőrzési
időtartam

Az Önnel való kapcsolattartás, beleértve:

(a) az Ön regisztrálása új ügyfélként;

(b) megrendeléseinek feldolgozása és teljesítése, beleértve a kifizetések és díjak kezelését;

(c) tartozásainak begyűjtése;

(d) az Ön értesítése adatvédelmi irányelveink változásairól;

(e) válaszadás az Ön kérdéseire és megjegyzéseire; valamint

(f) támogatás nyújtása.

 • Név
 • Cím
 • E-mail-cím
 • Telefonszám
 • Nyelv
 • Egyéb, Ön által megadott információ
 • Szerződés teljesítése Önnel
 • Törvényes érdekeinkhez szükséges adatok (tartozásainak begyűjtése, nyilvántartásaink naprakészen tartása, válaszadás az Ön kérdéseire és megjegyzéseire, támogatás nyújtása)
 

A regisztrációt követő 24 hónap, vagy szükség esetén hosszabb (pl. törvényi előírás miatt vagy adózási célból).

Az Ön értesítése promóciókról és különleges ajánlatokról, valamint olyan szolgáltatásainkról, amelyek érdeklődésére tarthatnak számot.

 • Név
 • E-mail-cím
 • Telefonszám
 • Az Ön preferenciái marketinganyagaink fogadását illetően

Az Ön beleegyezése marketing e-mailek fogadásába

 

Amíg vissza nem vonja beleegyezését

Annak lehetővé tétele, hogy részt vegyen szolgáltatásaink interaktív funkcióiban, ahol ezt választja.

 • IP-cím
 • Böngésző típusa és verziója
 • Időzóna-beállítás

Az Ön beleegyezése a szolgáltatásaink interaktív funkcióiban való részvételbe.

A regisztrációt követő 24 hónap, vagy szükség esetén hosszabb (pl. törvényi előírás miatt vagy adózási célból).

Annak megértése, hogy mely termékek és szolgáltatások érdekelhetik Önt, hogy javíthassuk és fejleszthessük termékeinket és szolgáltatásainkat.

 • IP-cím
 • Böngésző típusa és verziója
 • Időzóna-beállítás

Törvényes érdekeink (vállalatunk működése, termékeink, szolgáltatásaink és informatikai szolgáltatásaink fejlesztése).

A regisztrációt követő 24 hónap, vagy szükség esetén hosszabb (pl. törvényi előírás miatt vagy adózási célból).

Webhelyünk adminisztrálása és a problémák diagnosztizálása vállalatunk védelme, viták rendezése vagy problémák elhárítása, valamint a potenciálisan tiltott vagy illegális tevékenységek megelőzése érdekében.

 • IP-cím
 • Böngésző típusa és verziója
 • Időzóna-beállítás

 

Törvényes érdekeink (vállalatunk, informatikai szolgáltatásaink és hálózatbiztonságunk működtetése a csalások és más tiltott vagy illegális tevékenységek megelőzése céljából).

A regisztrációt követő 24 hónap, vagy szükség esetén hosszabb (pl. törvényi előírás miatt vagy adózási célból).


Marketing

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy marketingkommunikációt küldjünk Önnek termékeinkről, szolgáltatásainkról és olyan ajánlatokról, amelyek érdekelhetik Önt.
Csak abban az esetben kap tőlünk marketingkommunikációt, ha ehhez hozzájárulását adta, vagy termékeket, illetve szolgáltatásokat vásárolt tőlünk, és ennek során nem iratkozott le a marketingkommunikációról.

Leiratkozás

Bármikor kérhet minket arra, hogy ne küldjünk Önnek több marketingüzenetet. Ehhez kövesse a bármelyik marketingüzenetben megtalálható leiratkozási linket, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a optout-com@ammeraalbeltech.com címen bármikor.

Célváltozás

Személyes adatait csak arra a célra használjuk, amely célból gyűjtöttük, hacsak ésszerű megfontolások alapján nem döntünk úgy, hogy olyan egyéb célra is fel kell használnunk, amely összhangban áll az eredeti céllal.

Ha adatait olyan célra kell használnunk, amely nem kapcsolódik az eredeti célhoz, akkor tájékoztatjuk, és ismertetjük azt a jogi alapot, amely az ilyen felhasználást lehetővé teszi számunkra. Kérjük, ne feledje, hogy személyes adatait a fenti szabályok értelmében az Ön tudta vagy beleegyezése nélkül is feldolgozhatjuk, ha ezt a törvény megköveteli vagy megengedi. Ha szeretne magyarázatot kapni arra vonatkozóan, hogy a feldolgozás új célja milyen mértékben kompatibilis az eredeti céllal, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: info@ammeraalbeltech.com.

4. Személyes adatainak felfedése

Személyes adatait más felekkel is megoszthatjuk, beleértve vállalatcsoportunk más tagjait vagy külső feleket, például a nekünk dolgozó szolgáltatókat. Ha vállalatunkat vagy annak egy részét eladjuk, vagy attól megválunk, és az Ön személyes adatai az ilyen eladott vagy feladott vállalatrészhez kapcsolódnak, vagy ha egyesülünk egy másik vállalattal, akkor személyes adatait megosztjuk a vállalat vagy a velünk egyesülő partner új tulajdonosával.

Személyes adatait akkor is megoszthatjuk vállalatcsoportunkkal vagy külső felekkel, ha saját belátásunk szerint úgy hisszük, hogy az ilyen adatfeltárás szükséges ahhoz:

 • hogy az érintett AB-vállalat vagy forgalmazó az Ön kérdéseire és információkéréseire választ tudjon adni;
 • hogy megfeleljünk a törvényes és érvényesíthető idézéseknek, bírósági rendeleteknek vagy más jogi eljárásnak; hogy megalapozzuk és gyakoroljuk törvényes jogainkat; hogy védekezni tudjunk a jogi követelésekkel szemben; illetve minden olyan esetben, amikor a törvény ezt megköveteli. Ilyen esetekben fenntartjuk a jogot, hogy felhasználjuk a rendelkezésünkre álló bármely törvényes kifogást vagy jogot, illetve lemondjunk arról;
 • hogy kivizsgáljuk vagy megelőzzük a törvénytelen vagy gyaníthatóan törvénytelen tevékenységeket, és eljárjunk azokkal kapcsolatban; hogy megvédjük saját vagy ügyfeleink és mások jogait, tulajdonát vagy biztonságát; valamint ha megkövetelik ezt szerződéseink, melyek többek között partnereinkkel és beszállítóinkkal állnak fenn;
 • ha törvényi kötelességünk ezt tenni, az általunk gyűjtött adatokat megosztjuk a hatóságokkal és más kormányszervekkel.

Minden külső féltől megköveteljük, hogy tiszteletben tartsa az Ön személyes adatainak biztonságát, és azokat a törvénynek megfelelően kezelje. Nem engedjük, hogy külső szolgáltatóink az Ön személyes adatait saját céljaikra használják, és az adatok feldolgozását csak konkrét célokból és csak utasításainknak megfelelően engedjük számukra. Ezeket a vállalatokat szerződés kötelezi arra, hogy az ilyen adatokat csak az általunk megrendelt szolgáltatás részeként használják fel. Szükség esetén ezekkel a külső felekkel adatfeldolgozási szerződést is kötünk.

Személyes adatit nem adjuk el és nem adjuk bérbe külső feleknek.

5. Más webhelyekre vezető linkek

Webhelyünk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más webhelyekre vezetnek, például a Vállalatcsoportunk, az AB-vállalatok, az AB-forgalmazóik, tagságok és hatóságok webhelyére. Bár arra törekszünk, hogy csak olyan webhelyekre vezető linkeket használjunk, amelyek hozzánk hasonlóan magas normáknak megfelelően kezelik és tiszteletben tartják az adatvédelmet, nem felelünk ezen egyéb oldalak tartalmáért, biztonságáért és adatvédelmi gyakorlatáért. Ezért miután elhagyta webhelyünket, nem vállalhatunk felelősséget az Ön által megadott adatok védelméért. Járjon el körültekintően, és olvassa el a kérdéses webhely adatvédelmi nyilatkozatát.

6. Adatok átadása

Előfordulhat, hogy adatait továbbítanunk kell más országokba, például az AB Csoport vállalataihoz, vagy feldolgozás céljából olyan személyekhez, akik az adott országban dolgoznak nekünk, vagy segítenek vállalatunk működtetésében. Tehetjük ezt abból a célból, hogy Ön megkapja a kért információkat, hogy teljesítsük rendelését, hogy adminisztrálni tudjuk ügyfélfiókját, és hogy támogatási szolgáltatást nyújtsunk Önnek.

Előfordulhat, hogy személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítjuk. Ha személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, gondoskodunk róla, hogy azok hasonló szintű védelemben részesüljenek, amihez a következő óvintézkedések legalább egyikét biztosítjuk:

 • Személyes adatait csak olyan országokba továbbítjuk, amelyeket az Európai Bizottság a személyes adatok számára megfelelő védelmet biztosító országnak ítélt.
 • Bizonyos szolgáltatókkal az Európai Bizottság által jóváhagyott speciális szerződést köthetünk, amely a személyes adatoknak ugyanolyan szintű védelmet biztosít, mint amilyet azok Európában élveznek.
 • Ha a egyesült államokbeli szolgáltató alkalmazunk, csak abban az esetben továbbítunk neki adatokat, ha a szolgáltató tagja az Adatvédelmi Pajzsnak, amely az Európa és USA közti adatcsere során hasonló szintű adatvédelmet követel meg.

Ha további információkat szeretne kapni arról a mechanizmusról, amellyel személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, vagy ha szeretne ebből a dokumentumból egy példányt kapni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

7. Adatbiztonság

A webhelyünkön keresztül gyűjtött személyes adatait megfelelő fizikai, elektronikus és adminisztratív eszközökkel védjük az illetéktelen hozzáféréssel szemben. Személyes adataihoz csak az AB Csoport dolgozói vagy a Csoporttal együttműködő személyek férhetnek hozzá, és csak abban az esetben, ha ez szükséges az adott cél teljesítéséhez. Ezek a személyek a személyes adatait kizárólag az Ön utasításainak megfelelően dolgozzák fel, emellett titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk, és biztonságos jelszavakat kell használniuk.

Bár mindent elkövetünk személyes adatainak védelme érdekében, sajnos azonban az interneten történő információtovábbítás biztonsága nem garantálható. Adatainak megkapásakor szigorú eljárásokkal és biztonsági funkciókkal igyekszünk megelőzni a jogosulatlan hozzáférést vagy használatot.

Azokon a helyeken, ahol jelszót adtunk Önnek (vagy jelszót választhatott), amely lehetővé teszi webhelyünk bizonyos részeinek elérését, Ön a felelős a jelszó titokban tartásáért. Arra kérjük, hogy ne ossza meg a jelszót senkivel.

8. Mennyi ideig őrizzük meg az adatokat

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg azok szükségesek a gyűjtés céljának teljesítéséhez, beleértve a jogi, nyilvántartási vagy jelentési kötelezettségeket is.

A személyes adatok megfelelő őrzési idejének meghatározásakor figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és kényes voltát, a jogosulatlan használatból vagy felfedésből eredő károk potenciális veszélyét, a személyes adatok feldolgozásának célját, és azt, hogy ezeket a célokat másképp is el tudjuk-e érni, valamint figyelembe vesszük a törvényi követelményeket is.

Bizonyos adatokat fiókjának megszüntetése után is megőrizhetünk, ha például ez szükséges törvényi kötelezettségek teljesítéséhez, vagy jogaink gyakorlásához, megvédéséhez és érvényesítéséhez, a biztonság fenntartásához, valamint a csalások és visszaélések megelőzéséhez.

A személyes adatainak különböző aspektusaira vonatkozó megőrzési időket a fenti táblázatban találja.

9. Az Ön törvényes jogai
A hatályos törvények értelmében Önnek joga van adatai eléréséhez, helyesbítéséhez, törléséhez, feldolgozásának korlátozásához, elviteléhez, valamint joga van tiltakozni. Alább részletesebben megtudhatja, hogyan és mikor gyakorolhatja ezen jogait. Kérésére egy hónapon belül válaszolunk, de fenntartjuk a jogot ennek az időszaknak a két hónappal történő meghosszabbításához.

Személyes adataival kapcsolatban a következő jogai vannak:

 • Joga van hozzáférést kérni személyes adataihoz. Ez feljogosítja arra, hogy egy másolatot kapjon az általunk Önnel kapcsolatban őrzött személyes adatokról, és hogy ellenőrizze adatai feldolgozásának törvényességét.
 • Joga van kérni adatainak korrigálását, amennyiben azok pontatlanok. A hiányos adatokat ki is egészítheti, figyelembe véve a feldolgozás céljait.
 • Joga van kérni személyes adatainak törlését, ha:
  • személyes adatai már nem szükségesek azon célok teljesítéséhez, amelyek miatt azokat gyűjtöttük vagy feldolgoztuk; vagy
  • abban az esetben, ha személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezése alapján történik, és Ön visszavonja beleegyezését, és nincs egyéb jogi alap; vagy
  • Ön tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen, és mi nem rendelkezünk ennél magasabb rendű jogi alappal a feldolgozáshoz; vagy
  • személyes adatainak feldolgozása törvénytelenül történik; vagy
  • személyes adatait törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kell törölni.
 • Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Eleget teszünk kérésének, hacsak nincs kényszerítő felettes törvényes érdekünk a feldolgozásra, vagy nem kell folytatnunk személyes adatainak feldolgozását egy jogi követelés megalapozása, végrehajtása vagy megvédése céljából.
 • Joga van személyes adatai feldolgozásának korlátozására, ha:
  • vitatja személyes adatainak pontosságát, akkor arra az időre, ameddig ellenőrizzük az adatok pontosságát; vagy
  • a feldolgozás törvénytelen, de Ön nem kívánja személyes adatainak törlését, hanem csak azok feldolgozásának korlátozását kéri; vagy
  • már nincs szükségünk személyes adataira a feldolgozás céljának teljesítéséhez, de Önnek szüksége van személyes adataira jogi követelésekhez; vagy
  • Ön tiltakozott a feldolgozás ellen, akkor arra az időtartamra, ameddig ellenőrizzük, hogy létezik-e felettes törvényes alap.
 • Joga van adatainak elviteléhez. Kérheti tőlünk, hogy átadjuk Önnek az Önre vonatkozó személyes adatokat. Azt is kérheti, hogy ezeket a személyes adatokat egy külső félnek küldjük el, ha ez teljesíthető. Ez a jog csak akkor illeti meg Önt, ha olyan adatokról van szó, amelyeket Ön adott meg nekünk, a feldolgozás beleegyezésen alapul, vagy szükséges az Ön és köztünk fennálló szerződés teljesítéséhez, és a feldolgozás automatikus módon történik.
 • Joga van beleegyezése visszavonásához abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozásának jogi alapja az Ön beleegyezése.
 • Joga van leiratkozni minden marketingkommunikáció fogadásáról.

Jogai gyakorlását a következő e-mail-címen kérelmezheti: info@ammeraalbeltech.com. Igyekszünk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolni. Azonban ez az egy hónapos időszak két hónappal meghosszabbodhat. Ilyen esetben a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül értesítjük, és magyarázattal szolgálunk a meghosszabbítás okát illetően.

Személyes adatainak elérése (vagy bármely más jogának gyakorlása) díjmentes. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy kiterjedt, ésszerű díjat számíthatunk fel.

Előfordulhat, hogy speciális adatokat kell kérnünk Öntől személyazonosságának megerősítéséhez és a személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságának megerősítéséhez (vagy bármely más jogának gyakorlásához). Ez egy biztonsági intézkedés, melynek célja annak biztosítása, hogy személyes adatai ne legyenek felfedhetők bárki előtt, akinek nincs joga azok eléréséhez. Abból a célból is megkereshetjük, hogy további információkat kérjünk a kérelmével kapcsolatban, és ezzel felgyorsítsuk a válaszadás folyamatát.

10. Cookie-k és hasonló követési technológiák

Cookie-kat és hasonló követési technológiákat (gyűjtőnéven: „Cookie-k”) használunk ahhoz, hogy adatokat gyűjtsünk webhelyünk látogatóiról a webhely frissítése és fejlesztése céljából, hogy webhelyünk látogatói számára a legjobb élményt és a legrelevánsabb anyagokat biztosíthassuk.

Az általunk használt Cookie-kkal kapcsolatos további adatokat Cookie-tájékoztatónkban találja.

11. A jelen irányelvek módosításai
Ezek az irányelvek frissülni fognak, ezért ellenőrizze őket rendszeresen. Ha az irányelvek lényegesen módosulnak, értesítést küldünk az Ön által megadott e-mail-címre, vagy értesítést teszünk közzé webhelyünkön. Ha már rendelkezünk az Ön személyes adataival, nem fogunk lényegesen változtatni azok használatán az Ön beleegyezése nélkül.

Weboldalunk további böngészésével elfogadja a sütik és az adatvédelmi irányelvek használatát. További információ a sütikről

X